Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 14

Đăng ngày 11 - 12 - 2021
100%

Sáng 10/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Bật Khánh -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị khoá trước, trong đó có các nội dung, nhiệm vụ để phấn đấu xây dựng Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại III trong giai đoạn 2021-2025; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Do đó, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,68%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75,5 triệu đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 2.500 tỷ đồng, đạt hơn 126% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 2021 được trên 2.700 tỷ đồng đạt hơn 133% kế hoạch.; Tỷ lệ hộ nghèo 1,09% giảm 0,17% so với năm 2020. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Chính trị xã hội ổn định; Quốc phòng - an ninh, Trật tự ATXH được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với nhận diện những biêu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v…

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Bật Khánh -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nội dung trong tâm đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của các cấp; Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh;Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị theo chương trình và quy hoạch đã được phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý đất đai, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, địa bàn nông thôn và các khu đô thị. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong  giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh  và các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Tin mới nhất

Văn Lâm triển khai thí điểm chạy thử phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...(29/06/2022 3:47 CH)

Hội nghị giao ban thi đua cụm 1 Lực lượng vũ trang tỉnh 6 tháng đầu năm 2022(17/06/2022 3:29 CH)

Văn Lâm tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên môi điện tử(15/06/2022 3:36 CH)

Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính Phủ(14/06/2022 5:06 CH)

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện...(25/05/2022 9:55 SA)

Ban CHQS huyện tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tô thắm phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ kiên quyết chống chủ...(18/05/2022 9:48 SA)

°
837 người đang online