TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Đăng ngày 02 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện đẩy mạnh công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện.

Để công tác quản lý môi trường đem lại hiệu quả, Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải dân sinh trên địa bàn; tổ chức thẩm định, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 10 đơn vị. Tham gia hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 08 đơn vị do sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Phối hợp với Thanh tra, Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường đối với 09 đơn vị; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, chấp thuận vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với 07 đơn vị. Đã thu gom, vận chuyển, xử lý được trên 11.300  tấn rác thải sinh hoạt; tổ chức thu phí đối với các tổ chức, cá nhân có phát sinh nước thải công nghiệp dưới 20m3/ngày đêm được 32 lượt đơn vị. Đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền 95 triệu đồng. Hỗ trợ 71 xe thu gom rác thải đẩy tay, 205 bộ đồ bảo hộ lao động cho UBND các xã, thị trấn để trang bị cho các tổ, đội vệ sinh môi trường.

Nhờ đó đã góp phần giữ gìn cho môi trường trên địa bàn huyện trở nên xanh - sạch - đẹp hơn.

Tuy nhiên trong thời gian tới, công tác quản lý môi trường cần tiếp tục được phát huy. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên, các công ty, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường sống trên địa bàn huyện được tốt hơn.

Tin mới nhất

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm(23/06/2022 2:05 CH)

Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Lạc Đạo(22/04/2022 3:14 CH)

Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở Thị trấn Như Quỳnh(21/04/2022 3:16 CH)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lâm(14/02/2022 3:38 CH)

Văn Lâm chú trọng nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng...(03/12/2021 10:03 SA)

V/v triển khai, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu;...(18/10/2021 4:28 CH)

°
795 người đang online