Văn Lâm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO: 9001

Đăng ngày 18 - 10 - 2021
100%

Với mục tiêu phấn đấu xếp thứ Nhất về cải cách hành chính trong năm 2021 này để đưa Văn Lâm 5 năm liền dẫn đầu về cải cách hành chính khối các huyện, Thị xã, Thành phố trong toàn tỉnh, huyện Văn Lâm đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO: 9001) tại các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Để đạt mục tiêu này, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua ở các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện. Đồng thời tổ chức tập huấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở khoa học và công nghệ tổ chức và đang tiến hành chuyển đổi áp dụng quy trình ISO mới.

Theo đó, trong hoạt động quản lý hành chính được ứng dụng công nghệ thông tin ở các Hội nghị trực tuyến, tập huấn trực tuyến các nội dung về cải cách hành chính; văn thư - lưu trữ; thi đua khen thưởng; giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác. 100% các văn bản đi - đến đều được cập nhật trên phần mềm quản lý và điều hành; các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện liên thông văn bản qua phần mềm.

Cùng với đó, việc đăng ký sử dụng chữ ký số điện tử tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn được triển khai thực hiện tốt sau khi kiện toàn các chức danh. Huyện đã nhận và bàn giao 29 chữ ký số của Sở Thông tin và tuyền thông. Việc sử dụng chữ ký số được thực hiện theo quy định.

Trên trang thông tin điện tử của huyện được đăng tải 91 chuyên mục các lĩnh vực hoạt động của UBND huyện.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, huyện đã tiến hành việc kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử lồng ghép với kiểm tra cải cách hành chính và các cuộc kiểm tra khác ở các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Hướng tới Chính quyền số trong xu thế thời đại công nghệ 4.0, nhằm hiện đại hoá nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Tin mới nhất

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015(13/11/2020 3:30 CH)

°
1133 người đang online