Văn Lâm phấn đấu 5 năm liền giữ vững vị trí dẫn đầu về CCHC

Đăng ngày 12 - 10 - 2021
100%

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Lâm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2017 đến năm 2020, 4 năm liền huyện Văn Lâm liên tiếp được UBND tỉnh công nhận huyện đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Kết quả đó đã tạo bước chuyển biến quan trọng nhằm củng cố, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy chính quyền và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để có được kết quả tích cực trên, huyện Văn Lâm đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Năm 2021 đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép trong các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị thường niên, đột xuất và đưa vào chương trình bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị; các buổi học tập Nghị quyết. Triển khai nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao công tác thẩm định văn bản QPPL; theo dõi, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật... tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh ngọn, huyện đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện từ 12 phòng còn 11 phòng. Thực hiện sáp nhập: được 6 thôn (tại xã Lương Tài); 6 đơn vị trường học; Sự nghiệp Môi trường vào Hạt giao thông huyện; Chuyển nhân viên y tế học đường về các Trạm Y tế xã; Thực hiện tốt chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn tinh gọn theo đúng Nghị quyết 277/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên.... Cùng với đó, huyện thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được công khai minh bạch. Vừa qua, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra về CCHC, công vụ và các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp. Phối hợp Ban Dân vận huyện ủy thực tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn.

Hình ảnh: Công dân đến liên hệ làm việc tại Bộ phận một cửa

Điểm nổi bật nhất ở Văn Lâm, chính là việc thực hiện xây dựng nền hành chính công hoạt động theo phương châm: lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ngay từ cuối năm 2015, UBND huyện đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đối với các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thường xuyên được đổi mới. Các TTHC được công bố, công khai và thực hiện đơn giản hóa; 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC toàn huyện trên 19.500 hồ sơ (trong đó cấp huyện là hơn 1.500, cấp xã là 17.924) tỷ lệ giải quyết đúng hạn là trên 99,9%; TTHC cấp huyện đã thực hiện giảm thời gian giải quyết lên tới 40%, ở một số TTHC có thời gian 2 ngày trở lên và có 4 TTHC có thời gian giải quyết 2 ngày nay đã được thực hiện giải quyết trong ngày, thậm chí có TTHC công dân chờ được giải quyết ngay.

Đến nay, hệ thống phần mềm này đã được điều chỉnh, nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Các văn bản đến - đi được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng đã nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, tiết kiệm văn phòng phẩm trong công tác ban hành văn bản. Đội ngũ công chức làm việc ở bộ phận Một cửa cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp, trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, Các loại giấy tờ, hồ sơ được tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng và thuận tiện, từ đó được tỉnh và các tổ chức, cá nhân hài lòng, đánh giá cao.

Cô Trương Thị Huyền - một công dân đến liên hệ công việc tại bộ phận Một cửa của huyện cho biết: “Hiện tại tôi ở Nguyễn Du, Quang Trung, Tp. Hưng Yên, nhưng quê của tôi ở thị trấn Như Quỳnh. Đợt này tôi về quê làm thủ tục sang tên đất sổ đỏ của bố mẹ cho, thì tôi cũng ra bộ phận một cửa của huyện Văn Lâm. Ngay từ khi bước chân vào cổng bảo vệ, tôi đã được nhân viên bảo vệ tiếp đón rất niềm nở, hướng dẫn khai báo y tế, sát khuẩn. Khi vào bộ phận một cửa được cháu Vân tiếp đón niềm nở, hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Tôi ít làm việc này nên khi đến có những gì bỡ ngỡ, chưa hiểu thì cháu giải thích rất tận tình, thủ tục nào chưa làm đầy đủ thì cháu lại hướng dẫn làm theo đúng quy định của pháp luật. Tôi không thấy có vấn đề gì tiêu cực trong việc tiếp xúc, làm hồ sơ giấy tờ. Tôi rất hài lòng với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa từ UBND thị trấn Như Quỳnh cho đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của huyện”.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện bảo đảm đúng theo yêu cầu nhằm hiện đại hóa CCHC, giúp giải quyết nhanh gọn các thủ tục, tiết kiệm thời gian, công sức cho cán bộ và công dân. Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn đi vào hoạt động, sử dụng hệ thống mạng riêng với tốc độ đường truyền cao đã góp phần tăng tính công khai, minh bạch, kịp thời trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai theo chương trình chung của tỉnh. Hình thức này đã phát huy tối đa hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải đầy đủ các thông tin về dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.  Đã có 174 thủ tục hành chính được đăng ký mức độ 4; 81 thủ tục hành chính được đăng ký mức độ 3; 181 thủ tục hành chính được đăng ký mức độ 2.

Để phấn đấu  đạt mục tiêu 5 năm liền dẫn đầu vị trí thứ Nhất trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, nhất là nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021, đồng chí Đoàn Ngọc An - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Văn Lâm cho biết:

“Trong thời gian tới, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của huyện năm 2021; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; Tăng cường kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất ở tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, tập trung vào công tác tuyên truyền các nội dung, hình thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo thực hiện tốt việc niêm yết các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính cấp huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, thay thế (nếu có), ban hành Quyết định giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 35% lên đến 40% đối với các TTHC cấp huyện có thời gian giải quyết trên 2 ngày, chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận, hướng dẫn 1 lần, giải quyết TTHC kịp thời cho các tổ chức, cá nhân. Hoàn thành việc sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và một số nhiệm vụ khác”.

Công tác CCHC của huyện Văn Lâm ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tích cực. Đây chính là tiền đề để huyện Văn Lâm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC theo hướng nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng sự hài lòng của công dân và tổ chức. Tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Huyện phấn đấu 5 năm liền dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Văn Lâm tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ(27/05/2022 8:55 SA)

UBND HUYỆN VĂN LÂM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI VNPT HƯNG YÊN(19/05/2022 5:26 CH)

Văn Lâm quán triệt một số điểm mới về công tác CCHC năm 2022(27/04/2022 9:47 SA)

Văn Lâm tập huấn triển khai, hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số(14/04/2022 10:09 SA)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022(12/04/2022 4:27 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, thị...(11/04/2022 4:20 CH)

°
562 người đang online