Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 06 - 01 - 2021
100%

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung

Thông báo số 02/TC-TCKH ngày 05/1/2021

Tin mới nhất

Thôn báo mời đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 01 thôn Ngải...(18/01/2021 2:50 CH)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lạc Đạo(16/12/2020 4:33 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản(07/12/2020 10:50 SA)

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên(17/09/2018 2:41 CH)

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội(31/08/2018 8:58 SA)

Xúc tiến, quảng bá nhãn Hưng Yên(06/07/2018 10:43 SA)

°
538 người đang online