Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 109/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

          - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch; phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương rà soát, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trong lĩnh vực, địa bàn.

          - Các đồng chí hiện là Trưởng ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo nếu tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội cần bàn giao, thống nhất cơ chế điều hành, cơ chế thông tin với các đồng chí được phân công thay mình xử lý công việc liên quan tới phòng, chống dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

 

 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch...(25/01/2021 10:32 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(25/01/2021 10:32 SA)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(25/01/2021 10:30 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(25/01/2021 10:28 SA)

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XII của Đảng và các dịp lễ, tết năm...(06/01/2021 10:34 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành...(01/01/2021 10:35 SA)

°
457 người đang online