Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 49/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

          - Thực hiện nghiêm quản lý nhà nước về lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2028 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghiêm túc triển khai quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Yêu cầu bắt buộc đối với người dân đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động du lịch; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi công cộng; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế.

          - Tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, khách tham quan bảo tàng và các di tích, người tham gia lễ hội.

          - Điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh. Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng: Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

          - Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch; cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; bảo tàng, các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội áp dụng quy trình phòng, chống dịch Covid-19 theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hằng ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh... cho nhân dân tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích; các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội. Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tô vinh; về giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã; không phô trương, hình thức; phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp  thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch và tổ chức lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

 

 

Tin mới nhất

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(25/01/2021 10:32 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19(25/01/2021 10:31 SA)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(25/01/2021 10:30 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(25/01/2021 10:28 SA)

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XII của Đảng và các dịp lễ, tết năm...(06/01/2021 10:34 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành...(01/01/2021 10:35 SA)

°
499 người đang online