ĐẢNG BỘ XÃ TÂN QUANG: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ 26, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng ngày 28 - 02 - 2020
100%

Trong 2 ngày 26 và 27.2, đảng bộ xã Tân Quang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2020. Về dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Văn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Văn Lâm; lãnh đạo ban kiểm tra tỉnh ủy; các chuyên viên ban xây dựng đảng tỉnh; đồng chí Trần Chu Đức, phó bí thư thường trực huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Bật Khánh, phó bí thư – chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo một số phòng chuyên môn huyện; bí thư, phó bí thư thường trực các xã, thị trấn. Đây là Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã của huyện

Đại hội đã thực hiện đủ các bước theo quy trình của đại hội như bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015 -2010; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ xã và đại hội đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020...

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nên hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó thu ngân sách 5 năm (2015-2019) đạt trên 129 tỷ đồng, vượt 3,7 lần so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; hoạt động về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, địa phương huy động được trên 92 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Tân Quang quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục, thể thao, y tế được chú trọng... nhờ đó  đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Tân Quang đạt trên 60 triệu/người...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã chú trọng quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nguồn để kết nạp Đảng,lý luận chính, xây dựng cán bộ nguồn. Trong nhiệm kỳ  2015 – 2020 đã kết nạp được  20 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 30 đồng chí... công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã  Tân Quang đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau: phấn đấu 100% đảng viên được phân công và 100 các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ,  trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm kết nạp từ 3 – 5 đảng viên mới trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10% kế hoạch giao; phấn đấu 100% thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa; tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%. Đến năm 2025, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới; xây dựng xã đặt đô thị loại IV gắn với chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên tinh thần làm việc tập trung, nguyên tắc, đại hội đảng bộ xã Tân Quang lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chấp khóa mới gồm 15 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; bầu ủy viên ủy ban kiểm tra và đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Tin mới nhất

Tân Quang tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(26/07/2022 3:22 CH)

Tân Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa 22 nhiệm kỳ 2021 - 2026(03/12/2021 4:31 CH)

Tân Quang tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”(23/10/2021 9:22 SA)

Tân Quang phấn đấu về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021(27/08/2021 2:44 CH)

Tuổi trẻ Văn Lâm chung tay phòng chống dịch covid 19(27/08/2021 2:42 CH)

Trường mầm non Tân Quang: Đảm bảo điều kiện đón học sinh quay lại học sau nghỉ dịch covid 19.(01/03/2021 4:29 CH)

°
738 người đang online