Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 07 - 12 - 2020
100%

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Văn Lâm: số 1346/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, số 1349/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng NTM tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời thầu Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 305/TB-TCKH ngày 05/12/2020

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm...(09/10/2021 9:43 SA)

Thông báo tiếp tục thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại...(11/03/2021 2:18 CH)

Thôn báo mời đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 01 thôn Ngải...(18/01/2021 2:50 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản (06/01/2021 2:47 CH)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lạc Đạo(16/12/2020 4:33 CH)

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên(17/09/2018 2:41 CH)

°
652 người đang online