Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 01 - 10 - 2020
100%

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm 

Địa chỉ: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 02213 985 086

Danh sách và thông tin các thửa đất dự kiến đấu giá theo Thông báo số 224/TB-TCKH ngày 01/10/2020

Tin mới nhất

Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá...(01/10/2021 10:42 SA)

Tiếp tục bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Quang - huyện Văn Lâm(24/09/2021 1:48 CH)

Công văn tiếp tục tổ chức cuộc bán đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm(22/09/2021 11:18 SA)

Thông báo hoãn đấu giá Quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang(27/07/2021 4:22 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản 08 suất tại vị trí số 03 thôn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm(24/06/2021 10:40 SA)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản 29 suất tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm do...(24/06/2021 10:35 SA)

°
869 người đang online