Năm 2019 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn tiếp nhận và giải quyết gần 43 nghìn hồ sơ trên các lĩnh vực

Đăng ngày 24 - 12 - 2019
100%

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính trong những năm qua, UBND huyện và các xã, thị trấn đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Qua đó, đã mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Trong năm 2019, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện và UBND 11 xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết gần 43 nghìn hồ sơ trên các lĩnh vực. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,7 %. Các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhiều như: Hành chính tư pháp: trên 33 nghìn hồ sơ; tài nguyên và môi trường: trên 5.600 hồ sơ; công an: 2.400 hồ sơ.

Có được kết quả trên, cán bộ công chức đã không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và có thái độ ứng xử văn minh trong giao tiếp. Bên cạnh đó, thực hiện niêm yết công khai về thủ tục, thời gian, lệ phí, về thẩm quyền giải quyết. Qua đó, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện dịch vụ hành chính.

Tin mới nhất

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tình hình dịch covid-19(28/07/2021 4:19 CH)

VV đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(17/07/2021 9:47 SA)

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021(28/06/2021 9:38 SA)

Viết bài dự thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm...(08/03/2021 2:14 CH)

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2021(22/01/2021 2:19 CH)

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn(08/01/2021 2:16 CH)

°
559 người đang online