Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày 19 - 07 - 2018
100%

Trong hai ngày 17-18/7/2018, HĐND huyện Văn Lâm khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021tổ chức kỳ họp thứ 5. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c Đỗ Xuân Sảng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lê Quang Toản - PCT UBMTTQVN tỉnh; các ông bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đ/c Trần Quốc Văn - UVBTVTU, Bí thư huyên uỷ Văn Lâm; đ/c Trần Văn Khiển - PBTTTHU; đ/c Nguyễn Bật Khánh - PBTHU, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong BTVHU, Ban chấp hành đảng bộ huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thường trực UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan đóng trên địa bàn huyện; các tổ chức chính trị xã hội; văn phòng huyện uỷ, văn phòng HĐND huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tóm tắt tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 1.600 doanh nghiệp, trong đó trên 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động, 575 doanh nghiệp ngừng hoạt động và có 158 doanh nghiệp mới thành lập. Huyện tiếp nhận 30 dự án đầu tư với tổng số vốn 2 nghìn 128,2 tỷ đồng, khả năng đem lại doanh thu 3 nghìn 687,5 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 2 nghìn 457 lao động. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là trên 3 nghìn 800 ha, năng suất lúa ước đạt 65,12 tạ/ha. Huyện tiếp tục tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với việc dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp, đến nay bình quân chung toàn huyện cơ bản đạt 16,8 tiêu chí.Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 737 tỷ đồng, đạt trên 48% kế hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 139,5 tỷ đồng, đạt trên 42% kế hoạch. Toàn huyện có 71/85 làng văn hoá, đạt tỷ lệ 83,52%. Huyện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, được UBND tỉnh công bố xếp thứ nhất trong toàn tỉnh.v.v… 

6 tháng cuối năm 2018, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đ/c Trần Quốc Văn - UVBTTU, Bí thư huyện uỷ Văn Lâm nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đồng thời, được xác định là năm tăng cường kỳ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành; đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của toàn Đảng bộ, toàn dân và các thành phần kinh tế; tạo chuyển biến rõ rệt. Để thực hiện tốt Nghị quyết của kỳ họp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, huyện cần tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chú trọng thực hiện các giải pháp về tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quán triệt, triển khai cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Hội đồng nhân dân huyện cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.v.v…

Tại kỳ họp, các đại biểu đều nhất trí 100% biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: nghị quyết về báo cáo phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2018; nghị quyết về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2017; nghị quyết về ban hành chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2019; nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 của huyện Văn Lâm; nghị quyết về việc công nhận khu vực xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc là đô thị loại V.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, các văn bản liên quan của kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và gửi trước để các đại biểu nghiên cứu. Đồng thời các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp để trả lời ngắn gọn, đúng và đủ. Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Tin mới nhất

Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn(04/12/2021 4:09 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Văn Lâm(11/11/2021 2:00 CH)

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa 19(01/12/2019 4:13 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Pháp chế(20/11/2017 3:12 CH)

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện(20/11/2017 3:10 CH)

°
778 người đang online