HỘI NÔNG DÂN XÃ LƯƠNG TÀI TÍCH CỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng ngày 20 - 06 - 2018
100%

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân xã Lương Tài đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo triển khai và tích cực vận động hội viên tham gia các nội dung thiết thực như: tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp của tỉnh và của huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng cánh đồng mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Hưởng ứng tích cực phong trào Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân xã Lương Tài đã phối hợp với các ban, ngàn, đoàn thể của xã vận động hội viên nông dân ở 13 chi hội của 14 thôn tham gia đóng góp được trên 23 tỷ đồng; vận động 297 hộ gia đình hội viên hiến gần 3 nghìn 300m2 đất để làm đường giao thông liên thôn và ủng hộ trên 2 nghìn 500 ngày công lao động làm giao thông thủy lợi nội đồng. Tiêu biểu trong số các hội viên hiến đất có ông Vương Đặng Điển là hội viên chi hội thôn Tảo C hiến 44m2, ông Đặng Văn Nghĩa hội viên chi hội thôn Phú Nhuận hiến 42m2. Bên cạnh đó, có nhiều thôn điển hình trong xây dựng nông thôn mới như: thôn Nghi Cốc, thôn Bến, thôn Dinh Khuốc, thôn Xuân Đào.v.v…

Với những đóng góp tích cực của Hội nông dân xã đã góp phần đưa Lương Tài hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ và hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chívà giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin mới nhất

Xã Lương Tài tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ(10/02/2022 3:35 CH)

Lương Tài tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”(24/10/2021 9:19 SA)

°
629 người đang online