Văn Lâm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính

Đăng ngày 10 - 01 - 2018
100%

Với việc triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được đánh giá là bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Văn Lâm

Là địa bàn tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi, có nguồn nhân lực dồi dào, những năm qua, Văn Lâm đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư. Toàn huyện có hàng trăm dự án đầu tư phát triển công nghiệp, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản, xuất kinh doanh đang hoạt động. Cùng với đó, quá trình chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nên các giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) cũng tăng.

Thực hiện Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 2.8.2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016, huyện Văn Lâm đã được chọn để triển khai thí điểm của tỉnh. Với quyết tâm triển khai có hiệu quả nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian, đồng thời tránh phiền hà cho công dân, huyện Văn Lâm đã khảo sát, quy hoạch và đầu tư xây dựng trụ sở bộ phận một cửa với diện tích 120m2. Tổ chức đoàn đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm ở một số địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình một cửa liên thông hiện đại. UBND huyện giao Phòng nội vụ và các phòng liên quan tham mưu, xây dựng quy chế và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác triển khai, thực hiện; rà soát, sắp xếp lại cán bộ thực hiện; xây dựng quy trình, thủ tục tiếp nhận; đầu tư trang thiết bị hiện đại như: máy tính có kết nối Internet, màn hình tra cứu TTHC, hệ thống lấy số tự động, máy scan, ti vi, hệ thống camera giám sát…

Ngày 1.1.2017 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của huyện chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, huyện Văn Lâm đã niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính gồm 364 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện. Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch lấy số thứ tự, sau khi được tiếp nhận hồ sơ sẽ nhận phiếu hẹn, trên phiếu có ghi rõ thành phần hồ sơ, ngày trả kết quả. Có máy tính được đặt ở vị trí thuận lợi để người dân tra cứu các thông tin về TTHC để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi giao dịch. Máy quét mã vạch tự động cung cấp thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ cho người dân một cách công khai, minh bạch. Hệ thống camera tự động phục vụ cho việc theo dõi các hoạt động của công chức khi giao dịch với người dân, tránh xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Bên cạnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, huyện Văn Lâm đã chọn 2 địa phương là thị trấn Như Quỳnh và xã Đại Đồng để triển khai mô hình cấp xã cùng thời điểm với huyện.Sau thời gian đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các địa phương nhận được sự đồng tình cao và hài lòng của nhân dân.

Theo báo cáo tổng hợp năm 2017, ba mô hình bộ phận một cửa thí điểm và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp nhận và trả kết quả cho trên 12  nghìn 800 hồ sơ cho các cá nhân, tổ chức. Trong đó, bộ phận  một của của huyện là gần 2 nghìn 400 hồ sơ; bộ phận một cửa UBND Thị trấn Như Quỳnh là gần 5 nghìn 700 hồ sơ; bộ phận một cửa xã Đại Đồng là trên 1 nghìn 200 hồ sơ; và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trên 3 nghìn 500 hồ sơ. Các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt 99%, trễ hạn là 1%. Cũng trong năm, UBND huyện đã tiếp 5 đoàn của các huyện, 1 đoàn lớp chuyên viên chính về tham quan, học tập kinh nghiệm việc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông tại huyện.

Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, mà việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tăng cường sự giám sát của nhân dân, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông tại huyện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị  máy móc; thủ tục hành chính còn rườm rà, tính ổn định và đồng bộ của một số văn bản chưa cao, hệ thống mạng chưa ổn định v.v… đã ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Việc thực hiện tốt cơ chế một cửa sẽ đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm  phiền hà cho tổ chức, công dân, chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm

Đồng thời, đưa 136/364 bộ thủ tục hành chính lên mức độ 3. Dự kiến hết năm 2018, 100% bộ thủ tục hành chính đạt mức độ 3, và nâng 15% bộ thủ tục hành chính đạt mức độ 4.

Tin mới nhất

Quyết định về quy định chức nang, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND...(08/12/2021 9:19 SA)

Vị trí, chức năng của Văn phòng HĐND - UBND huyện(21/03/2012 10:55 SA)

°
1307 người đang online