Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đăng ngày 02 - 10 - 2018
100%

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: - UBND xã Tân Quang - Địa chỉ: Xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: 02213 279029

. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch số 01, 02, 09 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

- Số lượng: 33 suất đất; tại các vị trí quy hoạch số 01, 02, 09 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá đất.

cụ thể trong thông báo số 53/TB-UBND ngày 02/10/2018

Tin mới nhất

Thông báo hoãn đấu giá Quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang(27/07/2021 4:22 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản 08 suất tại vị trí số 03 thôn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm(24/06/2021 10:40 SA)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản 29 suất tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm do...(24/06/2021 10:35 SA)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm(29/05/2021 9:20 SA)

Bán đấiu giá quyền sử dụng đất tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm(09/10/2020 3:14 CH)

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản(01/10/2020 3:01 CH)

°
627 người đang online