Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện

Đăng ngày 20 - 11 - 2017
100%

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban Kinh tế

Bà Phạm Hải Anh - Phó ban Kinh tế

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa 19(01/12/2019 4:13 CH)

Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/07/2018 1:59 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Pháp chế(20/11/2017 3:12 CH)

Thường trực HĐND huyện(20/11/2017 3:08 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm(25/04/2017 10:36 SA)

°
682 người đang online