Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm

Đăng ngày 25 - 04 - 2017
100%

1. Ông Trịnh Văn Diễn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm

Email: tvdien@hungyen.gov.vn

2. Ông Đỗ Thế Phúc - UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện

Email: dtphuc@hungyen.gov.vn

ĐT: 02213 985 229

3. Ông Trương Văn Hậu - Phó chủ tịch HĐND huyện

Email: tvhau@hungyen.gov.vn

ĐT: 02213 987 203

4. Ban pháp chế HĐND huyện

- Ông Trần Chu Đức - Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban pháp chế

- Ông Lê Trọng Dũng - Phó  ban pháp chế HĐND huyện

5. Ban Kinh tế xã hội

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng ban Kinh tế xã hội

- Bà Phạm Hải Anh - Phó Ban KTXH

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa 19(01/12/2019 4:13 CH)

Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/07/2018 1:59 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Pháp chế(20/11/2017 3:12 CH)

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện(20/11/2017 3:10 CH)

Thường trực HĐND huyện(20/11/2017 3:08 CH)

°
661 người đang online