Vị trí, chức năng của Văn phòng HĐND - UBND huyện

Đăng ngày 21 - 03 - 2012
100%

Văn phòng HĐND - UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Lâm.

Văn phòng HĐND - UBND huyện có chức năng giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn; tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND - UBND huyện có tư cách pháp nhân có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

1. Chánh văn phòng:

Nguyễn Đức Hào

Điện thoại: 02213 985 868

Email: ndhao@hungyen.gov.vn

2.Phó chánh văn phòng:

- Đỗ Thị Ngà

        Điện thoại: 02213 986 998

Email: dtnga@hungyen.gov.vn

-Lê Văn Hồng

        Điện thoại: 02213 987 203

Email: lvhong@hungyen.gov.vn

-Lê Thế Am

        Điện thoại: 02213 985 076

Email: ltam@hungyen.gov.vn

3. Chuyên viên

- Hoàng Thị Bắc – Phụ trách Kinh tế sản xuất, Kế toán VP

ĐT: 02213 985 074

Email: htbac@hungyen.gov.vn

- Ngô Thị Khuyên – Phụ trách HĐND, Quản trị mạng, Lưu trữ, Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

ĐT; 02213 985 669

Email: ngokhuyen@hungyen.gov.vn

- Dương Thị Phương Liên- Phụ trách Văn hóa xã hội, Văn thư

ĐT: 02213 985 074

4. HĐ 68

- Nguyễn Văn Hải – Lái xe

- Hoàng Thế Thi – Lái xe

- Đỗ Thị Hương – Tạp vụ

- Lê Thị Loan – Nấu ăn

- Đỗ Văn Trung – Bảo vệ

- Trần Văn Ba – Bảo vệ

 

Tin mới nhất

Quyết định về quy định chức nang, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND...(08/12/2021 9:19 SA)

Văn Lâm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính(10/01/2018 8:08 SA)

°
437 người đang online