Tỷ lệ thanh niên khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2021 đạt cao

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Từ ngày 31/10 – 05/11/2020 các xã, thị trấn của huyện Văn Lâm đã tổ chức khám sơ tuyển cho số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

Tham gia khám sơ tuyển là các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, từ đủ 18 đến 25 tuổi và đến 27 tuổi đối với số thanh niên đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học. Theo đó, toàn huyện có hơn 1.000 thanh niên được gọi khám sơ tuyển đợt này.

          Do làm tốt từ bước rà soát, phúc tra, nắm nguồn; sự vào cuộc đồng loạt của các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức khám khoa học, chặt chẽ của các xã, thị trấn nên số thanh niên theo danh sách lên trạm đạt tỷ lệ cao trên 90%, chất lượng khám sơ tuyển bảo đảm tốt.

          Kết thúc khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn xét duyệt, chốt danh sách đề nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phát Lệnh gọi khám tuyển nhập ngũ năm 2021. Thời gian khám tuyển dự kiến trong khoảng từ ngày 01/12 đến ngày 12/12/2020./.

 

Lê Lâm - Ban CHQS huyện