Văn Lâm: Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 26/4, Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Chí Nguyện - UVBTVHU, Thượng tá, chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đại diện Bộ CHQS tỉnh.

5 năm qua, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị LLVT huyện tích cực tham gia hưởng ứng. Với việc đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền  giáo dục về phẩm chất đạo đức bộ đội Cụ Hồ đã giúp cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ và không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi; 100% cán bộ, nhân viên cơ quan an tâm công tác, có lối sống lành mạnh. 3/3 chi bộ và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được tỉnh ủy tặng Cờ 5 năm liền đạt TSVM tiêu biểu.

Bên cạnh đó, LLVT huyện còn làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tích cực hưởng ứng các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục nâng cao chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Để cuộc vận động có sức lan tỏa trong LLVT huyện, đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Chính trị viên Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, trở thành hành động thường xuyên của mỗi quân nhân. Thật sự coi cuộc vận động là một nội dung của công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống chủ nghĩa cá nhân, đồng thời giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong LLVT huyện.

Nhân dịp này có nhều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong 5 năm qua.

Thanh Hà