Văn Lâm: Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 16/3/2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Lâm phối hợp với Viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà.

Đăng ký tham gia hiến máu lần này có 63 cán bộ, công nhân lao động của công ty, và đặc biệt là sự có mặt của đ/c Nguyễn Văn Phúc - Tổng giám đốc công ty cũng trực tiếp đăng ký tham gia hiến máu.

Để đảm bảo an toàn, trước khi hiến máu, người tham gia hiến máu được đo kiểm tra huyết áp và lấy máu xét nghiệm, những người đạt yêu cầu sẽ được tham gia hiến máu. Kết quả tiếp nhận được 57 đơn vị máu, trong đó có 35 đơn vị máu 350ml và 22 đơn vị máu 250ml. Những người đã tham gia hiến máu sẽ được cấp một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, trong đó có nêu rõ quyền lợi của người đã tham gia hiến máu.

Đây là lần thứ 5 Công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà tham gia hiến máu tình nguyện. Số đơn vị máu này được đưa về dự trữ tại Viện huyết học và truyền máu trung ương để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người dân.

Thanh Hà