http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (29/06/2011)

Ngày 27-6-2011 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

°
1910 người đang online