Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
127/UBND-NN&PTNT 21/02/2020 VV triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện
124/UBND-KTHT 20/02/2020 VV vận động sản xuất và tài trợ khẩu trang vải dùng nhiều lần phục vụ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19
114/UBND-KTHT 19/02/2020 VV phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập số liệu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phát triển đô thị loại IV huyện Văn Lâm
106/UBND-VHTT 17/02/2020 VV tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCov trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn
45/BC-UBND 17/02/2020 Báo cáo về việc phối hợp theo dõi, cách ly phòng, chống dịch nCov
44/BC-UBND 17/02/2020 Báo cáo tổng kết Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016-2020 và Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
97/UBND-VHTT 14/02/2020 Về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đồ thờ tự tại các di tích trên địa bàn huyện
801/TB-UBND 26/11/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đặng Văn Duy - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
1046/UBND-VP 22/11/2019 VV nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu
1077/QĐ-UBND 20/11/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm
1068/QĐ-UBND 20/11/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2019
2034/QĐ-CTUBND 20/11/2019 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức có thông báo nghỉ hưu Nguyễn Thị Thiện- Giáo viên trường Mầm non Lương Tài
133/KH-UBND 20/11/2019 Kế hoạch tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019
367/BC-UBND 20/11/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Văn Lâm
1019/UBND-TP 15/11/2019 VV hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 4 năm 2019"
1 2 3 
°
342 người đang online