Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
939/UBND-TNMT 19/08/2020 VVV báo cáo kết quả thực hiện QHSDĐ thời ký 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất để lập QHSD đất thời kỳ 2021-2030
938/UBND-YT 18/08/2020 Vv triển khai ngay các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19
935/UBND-YT 17/08/2020 VV tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào huyện
930/UBND-VP 16/08/2020 VV thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên
424/TB-UBND 14/08/2020 Thông báo kết quả kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đối với văn bản do HĐND, UBND các xã,thị trấn ban hành
425/TB-UBND 14/08/2020 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
624/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định về việc kết thúc cách ly đối với số công dân đang thực hiện cách lý tại cơ sở cách ly tập trung Khách sạn Á Đông và Khách sạn Thăng Long trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn LÂm, tỉnh Hưng Yên (đợt 2)
230/BC-UBND 11/08/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 (chương trình 1555)
90/KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện "Năm dân vận khéo " 2020
127/UBND-NN&PTNT 21/02/2020 VV triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện
124/UBND-KTHT 20/02/2020 VV vận động sản xuất và tài trợ khẩu trang vải dùng nhiều lần phục vụ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19
114/UBND-KTHT 19/02/2020 VV phối hợp thực hiện khảo sát, thu thập số liệu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phát triển đô thị loại IV huyện Văn Lâm
106/UBND-VHTT 17/02/2020 VV tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCov trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn
45/BC-UBND 17/02/2020 Báo cáo về việc phối hợp theo dõi, cách ly phòng, chống dịch nCov
44/BC-UBND 17/02/2020 Báo cáo tổng kết Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016-2020 và Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
1 2 3 4 
°
166 người đang online