Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
801/TB-UBND 26/11/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đặng Văn Duy - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
1046/UBND-VP 22/11/2019 VV nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu
1077/QĐ-UBND 20/11/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm
1068/QĐ-UBND 20/11/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2019
2034/QĐ-CTUBND 20/11/2019 Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức có thông báo nghỉ hưu Nguyễn Thị Thiện- Giáo viên trường Mầm non Lương Tài
133/KH-UBND 20/11/2019 Kế hoạch tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019
367/BC-UBND 20/11/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Văn Lâm
1019/UBND-TP 15/11/2019 VV hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 4 năm 2019"
1009/UBND-VHTT 13/11/2019 Vv giám sát, ngăn chặn mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích
190/TTr-UBND 12/11/2019 Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho dân làm nhà ở tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm
1042/QĐ-UBND 12/11/2019 VV cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xã ĐÌnh Dù
1034/QĐ-UBND 12/11/2019 Vv thành lập Ban tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện Văn Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018 và đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước
1035/QĐ-UBND 12/11/2019 VV thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự phục vụ Lễ đón Bằng công nhận huyện Văn Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018 và đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước
1037/QĐ-UBND 12/11/2019 VV thành lập Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết phục vụ Lễ đón Bằng công nhận huyện Văn Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018 và đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước
351/BC-UBND 12/11/2019 Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, Chương trình hành động số 24-CTr/HU, Kế hoạch số 36/KH-UBND, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
1 2 
°
1005 người đang online