http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Hội nghị trực tuyến Triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn... (04/03/2019)

Ngày 4/3/2019, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi. Chủ trì tại đầu cầu huyện Văn Lâm có đ/c Nguyễn...

°
813 người đang online