http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố (02/02/2018)

Ngày 1.2, tại huyện Văn Giang, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ...

°
2512 người đang online