Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

  Văn Lâm gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu (10/10/2018)

  Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), ngày 9.10, huyện Văn Lâm tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh...

  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm... (12/12/2018)

  Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao số lượng người làm việc năm 2018 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm; Quyết định số...

  °
  3031 người đang online