http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Văn Lâm: Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác tuyển... (29/03/2019)

Ngày 28.3, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2018, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Dự hội nghị có ông Trần Quốc...

°
1400 người đang online