http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lâm (27/05/2019)

Ngày 24.5, Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch...

°
3127 người đang online