• Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thực hiện mục...

1 
°
1091 người đang online