Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27 - 02 - 2021
100%

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 382/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội” phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay; Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch từ 0h00 ngày 27/02/2021 như sau:

- Các dịch vụ được hoạt động trở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời, nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ) để thực hiện công tác phòng, chống dịch khi cần.

- Người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh làm việc: Phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

- Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh. Trường hợp cần thiết phải đi thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị; người dân thông báo cho trưởng thôn, tổ dân phố nơi cư trú. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng thôn, tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Những nội dung không quy định tại Công văn này thì thực hiện theo các văn bản liên quan trước đây của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Nội dung chi tiết: Công văn số 382/UBND-KGVX.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch...(25/01/2021 10:32 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(25/01/2021 10:32 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19(25/01/2021 10:31 SA)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(25/01/2021 10:30 SA)

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...(25/01/2021 10:28 SA)

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XII của Đảng và các dịp lễ, tết năm...(06/01/2021 10:34 SA)

°
127 người đang online