Văn Lâm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020 và công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

Đăng ngày 26 - 06 - 2020
100%

Sáng 25/6, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn - UVBTVTU, Bí thư huyện ủy Văn Lâm; đ/c Phạm Lê Bình - Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hưng Yên; Đ/c Trần Chu Đức - Phó BTTTHU, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Bật Khánh -  Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong BTVHU.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ huyện Văn Lâm được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đã đề ra. Hoàn thành 100% chương trình kiểm tra với 300 lượt tổ chức Đảng và 298 lượt Đảng viên, tăng 6 lượt tổ chức Đảng và 29 lượt Đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Giám sát 204 lượt tổ chức Đảng và 290 lượt Đảng viên, tăng 58 lượt Đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý thi hành kỷ luật 227 Đảng viên và 20 tổ chức Đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm trong công tác quản lý đất đai... Việc thực hiện thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng được đảm bảo đúng quy định.

Về việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành trung ương từ tháng 7/2016 đến nay,cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 210 lượt tổ chức Đảng và 204 lượt Đảng viên; giám sát được 177 lượt tổ chức Đảng và 238 lượt Đảng viên. Qua đó kịp thời nhắc nhở, uốn nắn cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.Bên cạnh đó, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đổi mới về nội dung và phương pháp, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào vấn đề khó, phức tạp; bám sát và nắm chắc diễn biến tình hình tổ chức Đảng, nhất là ở những lĩnh vực và đơn vị dễ phát sinh vi phạm; tăng cường giám sát chuyên đề đối với tập thể và cá nhân về chức trách nhiệm vụ, vai trò cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Về công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực. BTVHU giao UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc xây dựng, thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập...

Nhiệm kỳ tới, cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, công khai, dân chủ, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên cố tình vi phạm theo đúng quy định. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT từ huyện đến cơ sở, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác kiểm tra tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn - UVBTVTU, Bí thư huyện ủy Văn Lâm đề nghị các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định để tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành, đấu trang chống những biểu hiện suy thoái trong Đảng; Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT theo qui định của Điều lệ Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là vai trò nêu gương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng  v.v...

Nhân dịp này, có 4 tập thể và 10 cá nhân được BTVHU khen thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin mới nhất

Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm(17/08/2020 2:21 CH)

Đồng chí Trần Quốc Văn – ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy – bí thư huyện ủy Văn Lâm: Thăm, tặng quà...(25/07/2020 9:49 SA)

Ban CHQS huyện Văn Lâm: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực...(26/06/2020 9:17 SA)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(25/06/2020 9:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá trên địa bàn xã...(08/06/2020 8:58 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản(21/05/2020 2:06 CH)

°
377 người đang online