Ban CHQS huyện Văn Lâm tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I, II năm 2020 cho QNDB và DQTV

Đăng ngày 29 - 06 - 2020
100%

Ngày 29/6, Ban CHQS huyện Văn Lâm đã tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I, II năm 2020 cho sỹ quan dự bị và quân nhân dự bị là hạ sỹ quan đang giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 (khóa XII) của Đảng; thông báo một số nét chính về tình hình thời sự chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây; Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện Văn Lâm; một số thông tin về hoạt động chống phá của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình nhiệm vụ lực lượng vũ trang huyện và nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên năm 2020.

http://quansu.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2020-06-30/XWqOP7O4EUyTO3NLvl1.jpg

Ban CHQS huyện chi trả phụ cấp cho các đồng chí là sỹ quan dự bị

 và quân nhân dự bị đang giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên

Trong đợt này, Ban CHQS huyện đã tiến hành chi trả phụ cấp cho 376 đồng chí là sỹ quan dự bị và quân nhân dự bị là hạ sỹ quan đang giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên, với tổng số tiền là 293.828.000 đồng; chi trả cho 223 đồng chí là DQTV với tổng số tiền là 401.048.000 đồng.

Thông qua đợt sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm đánh giá vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên của cán bộ DBĐV trên địa bàn huyện; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ HIỆP ĐỒNG GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021(31/12/2020 3:28 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức họp và triệu tập Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5...(16/12/2020 4:29 CH)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(16/12/2020 4:28 CH)

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển NVQS năm 2021 cho 2 xã Minh Hải Và Lạc Hồng (07/12/2020 9:52 SA)

Hưng Yên: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (30/11/2020 4:24 CH)

VĂN LÂM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI Kế HOACH KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA...(23/11/2020 9:55 SA)

°
530 người đang online