Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Đăng ngày 09 - 05 - 2020
100%

Ngày 29/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2975/BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Theo Công văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban, Sở, ngành liên quan và UBND các cấp tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng và triển khai "Kế hoạch quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020", ưu tiên các nguồn lực cho đối tượng nuôi chủ lực quốc gia và của địa phương.

Tăng cường tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường, lấy mẫu tại các nguồn cấp nước ở vùng nuôi trọng điểm để kịp thời cảnh báo, ứng phó trước tình hình xâm ngập mặn và biến đổi khí hậu bất thường, góp phần hạn chế thiệt hại gây ra đồng thời hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Tổ chức thu mẫu giám sát định kỳ các tác nhân gây bệnh tại các vùng nuôi trọng điểm; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân thủy sản nuôi bị chết nhiều, có dấu hiệu bất thường... để cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý kịp thời tại các vùng nuôi trồng thủy sản.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thủy sản giống xuất nhập tỉnh; chú trọng kiểm tra, giám sát chủ động, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng của con giống thủy sản trên địa bàn; Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi tuân thủ thả giống theo đúng lịch thời vụ và chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an ninh sinh học, các biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi và động vật thủy sản bị mắc bệnh kịp thời...

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, đặc biệt tại tuyến cơ sở, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của tất cả các nhiệm vụ như chủ động phòng bệnh, tổ chức giám sát, phát hiện dịch bệnh, lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm, cảnh báo, báo cáo, xử lý dịch bệnh.

Rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống bộ máy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, thực hiện phân công triển khai công tác thú y, thú y thủy sản đảm bảo xuyên suốt từ cấp tỉnh- huyện - xã theo đúng quy định.

Xây dựng quy chế báo cáo, thông báo dịch bệnh giữa các cấp ngành và giữa các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác thống kê, báo cáo dịch bệnh được nhanh, chính xác; xem xét đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo dịch bệnh, chia sẻ thông tin và trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn và đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi sản xuất, cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật theo quy định. Đồng thời, rà soát, bổ sung nguồn hóa chất khử trùng dự phòng của địa phương để chủ động ứng phó sự cố do dịch bệnh hoặc do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu gây ra đối với môi trường nuôi trồng thủy sản.

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030(09/05/2020 3:40 CH)

°
1294 người đang online