Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Đăng ngày 09 - 05 - 2020
100%

Ngày 28/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục và nghiêm túc thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Đồng thời, căn cứ vào bộ tiêu chí này để xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại.

Cụ thể, có 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trong đó có 7 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn trước khi học sinh đến trường. Đó là việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. Quá trình học sinh đến trường, có 6 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch; 2 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn khi học sinh kết thúc buổi học.

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức là Đạt và Không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.

Trường học được đánh giá đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. 

Trường học được đánh giá đạt từ 8 - 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.  

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại. Đồng thời cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

 

 

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030(09/05/2020 3:40 CH)

°
1407 người đang online