Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức họp và triệu tập Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 (phiên đột xuất), Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện Quy trình công tác cán bộ

Đăng ngày 16 - 12 - 2020
100%

Thực hiện Thông báo số 17-TB/TU, ngày 30/11/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v giới thiệu cán bộ ứng cử và Công văn số 34-CV/BTCTU ngày 03/12/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ. Sáng 15/12/2020, Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (phiên đột xuất) để thực hiện quy trình công tác cán bộ giới thiệu kiện toàn chức danh lãnh đạo Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và bầu Bí thư Huyện ủy khóa 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban đảng của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ. Các hội nghị Huyện ủy đã tiến hành bầu Bí thư Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Bật Khánh TUV, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Giới thiệu nhân sự ứng cử kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Tin mới nhất

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII(25/01/2021 10:37 SA)

HỘI NGHỊ HIỆP ĐỒNG GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021(31/12/2020 3:28 CH)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(16/12/2020 4:28 CH)

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển NVQS năm 2021 cho 2 xã Minh Hải Và Lạc Hồng (07/12/2020 9:52 SA)

Hưng Yên: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (30/11/2020 4:24 CH)

VĂN LÂM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI Kế HOACH KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA...(23/11/2020 9:55 SA)

°
348 người đang online