Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18 - 11 - 2020
100%

UBND huyện Văn Lâm thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng YÊn giai...(03/11/2020 8:56 SA)

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp(19/08/2020 2:32 CH)

°
23 người đang online