Các huyện: Văn Lâm, Yên Mỹ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020)

Đăng ngày 17 - 11 - 2020
100%

Ngày 16.11, huyện Văn Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020); tổng kết phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chặng đường vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra…


Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm đã tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Công tác tổ chức, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên toàn huyện được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 2,81% năm 2016 xuống còn 1,26% năm 2020. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 3,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, MTTQ Việt Nam huyện đã rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ, Tết…


Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm thực hiện và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thường xuyên chú trọng rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy công tác các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư; chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.


* Ngày 16.11, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2020); tổng  kết phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020. Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

CácCác đại biểu dự lễ kỷ niệm


Tại lễ kỷ niệm, các  đại biểu đã ôn lại lịch sử  hình thành và phát triển cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phong trào “Cả nước chung tay vì người  nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 7,79% năm 2016 xuống còn 1,91% năm 2019, dự kiến đến cuối năm 2020 còn khoảng 1,58%.


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có  thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được huyện khen thưởng.


* Cùng ngày, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Yên Mỹ đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm qua, kinh tế tăng trưởng ở mức độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 46,3 triệu đồng, đến năm 2019 là 74,3 triệu đồng. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục nhận đư¬ợc sự đồng thuận cao trong nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được quan tâm chỉ đạo sâu sát, chất lượng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hoá và gia đình văn hoá được nâng lên rõ rệt; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, thực hiện các chính sách xã hội được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Yên Mỹ đã có gần 8 nghìn l¬ượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh khen thưởng…


Nhân dịp này, huyện Yên Mỹ biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 được khen thưởng.

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ HIỆP ĐỒNG GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021(31/12/2020 3:28 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức họp và triệu tập Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5...(16/12/2020 4:29 CH)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(16/12/2020 4:28 CH)

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển NVQS năm 2021 cho 2 xã Minh Hải Và Lạc Hồng (07/12/2020 9:52 SA)

Hưng Yên: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (30/11/2020 4:24 CH)

VĂN LÂM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI Kế HOACH KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA...(23/11/2020 9:55 SA)

°
458 người đang online