Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng YÊn giai đoạn đến năm 2020

Đăng ngày 03 - 11 - 2020
100%

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020 đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán...(18/11/2020 2:03 CH)

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp(19/08/2020 2:32 CH)

°
372 người đang online