Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Đăng ngày 28 - 10 - 2020
100%

Ngày 26/10, tại Ban CHQS xã Tân Quang và Ban CHQS xã Đại Đồng đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 145 học viên trên toàn huyện là Trưởng Phó các ban, ngành đoàn thể xã, đảng viên công chức các xã . Tới dự và chỉ đạo ở các xã là đ/c phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch hội đồng giáo dục QP-AN xã; lãnh đạo Ban CHQS huyện Văn Lâm.

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 26- 29/10, các học viên sẽ được nghe những nội dung cơ bản, trọng tâm liên quan đến các chuyên đề: đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp học nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ HIỆP ĐỒNG GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021(31/12/2020 3:28 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tổ chức họp và triệu tập Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5...(16/12/2020 4:29 CH)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(16/12/2020 4:28 CH)

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển NVQS năm 2021 cho 2 xã Minh Hải Và Lạc Hồng (07/12/2020 9:52 SA)

Hưng Yên: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (30/11/2020 4:24 CH)

VĂN LÂM TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI Kế HOACH KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA...(23/11/2020 9:55 SA)

°
61 người đang online