Năm 2019 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn tiếp nhận và giải quyết gần 43 nghìn hồ sơ trên các lĩnh vực

Đăng ngày 24 - 12 - 2019
100%

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính trong những năm qua, UBND huyện và các xã, thị trấn đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Qua đó, đã mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Trong năm 2019, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện và UBND 11 xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết gần 43 nghìn hồ sơ trên các lĩnh vực. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,7 %. Các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhiều như: Hành chính tư pháp: trên 33 nghìn hồ sơ; tài nguyên và môi trường: trên 5.600 hồ sơ; công an: 2.400 hồ sơ.

Có được kết quả trên, cán bộ công chức đã không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và có thái độ ứng xử văn minh trong giao tiếp. Bên cạnh đó, thực hiện niêm yết công khai về thủ tục, thời gian, lệ phí, về thẩm quyền giải quyết. Qua đó, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện dịch vụ hành chính.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(07/01/2020 2:10 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(06/01/2020 2:08 CH)

Bưu điện Văn Lâm đóng góp tích cực cho cải cách thủ tục hành chính của huyện(26/12/2019 1:56 CH)

Xã Lạc Hồng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.(18/11/2019 1:55 CH)

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả...(05/11/2019 11:11 SA)

Bộ phận một cửa xã Việt Hưng: 10 tháng giải quyết trên 3.200 hồ sơ đúng và trước hẹn(04/11/2019 2:02 CH)

°
1441 người đang online