Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

Chiều 5/11, Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết 4.257 hồ sơ gồm toàn bộ các lĩnh vực giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện (trong đó có 15 hồ sơ tiếp nhận online), trả 4.059 hồ sơ (trả đúng hạn 3.797 hồ sơ, quá hạn 262 hồ sơ), trả lại công dân do không đủ điều kiện giải quyết là 235 hồ sơ. Việc giải quyếtTTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường được thực hiện đúng quy trình tại cấp huyện. Kết quả 9 tháng đầu năm đã thực hiện cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2.319 hồ sơ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, bàn và đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ từ huyện đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung chủ yếu như: sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng chức năng tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận hồ của công dân; việc giải quyết thủ tục qua phần mền liên thông từ xã lên huyện cần duy trì thường xuyên và yêu cầu các xã thị trấn phải thực hiện nghiêm túc hơn; việc tiếp nhận hồ sơ online của các tổ chức cá nhân còn  hạn chế; việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tại bộ phận một cửa…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họpĐồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện đề nghị bộ phận một cửa phải nghiêm túc, gương mẫu trong việc thực hiện quy chế làm việc, chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, trau dồi nâng cao kỹ năng ứng xử, thái độ trách nhiệm làm việc với nhân dân; có kế hoạch lộ trình rõ ràng, hàng tuần hàng tháng họp đánh giá việc thực hiện kết quả của tuần, của tháng  làm tiêu chí đánh giá thi đua, gửi về phòng chuyên môn để nhận xét đánh giá cuối năm; tiếp tục tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ ở bộ phận một cửa từ huyện đến các xã, thị trấn.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(07/01/2020 2:10 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(06/01/2020 2:08 CH)

Bưu điện Văn Lâm đóng góp tích cực cho cải cách thủ tục hành chính của huyện(26/12/2019 1:56 CH)

Năm 2019 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn tiếp nhận và giải quyết...(24/12/2019 2:00 CH)

Xã Lạc Hồng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.(18/11/2019 1:55 CH)

Bộ phận một cửa xã Việt Hưng: 10 tháng giải quyết trên 3.200 hồ sơ đúng và trước hẹn(04/11/2019 2:02 CH)

°
1313 người đang online