Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

Đăng ngày 04 - 09 - 2019
100%

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 039/2019 của UBND huyện Văn Lâm về việc tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vụ sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

UBND huyện Văn Lâm thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019, như sau:

475/TB-UBND ngày 04/9/019

Tin mới nhất

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức các đơn vụ sự nghiệp trực...(15/10/2019 2:47 CH)

Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(03/09/2019 9:29 SA)

Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ...(23/07/2019 2:35 CH)

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 2:34 CH)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 2:33 CH)

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

Văn Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân(31/05/2019 2:30 CH)

°
2736 người đang online