Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

Đăng ngày 04 - 09 - 2019
100%

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 039/2019 của UBND huyện Văn Lâm về việc tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vụ sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019

UBND huyện Văn Lâm thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2019, như sau:

475/TB-UBND ngày 04/9/019

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

°
568 người đang online