Văn Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân

Đăng ngày 31 - 05 - 2019
100%

Sáng 29/5. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công an  huyện; lãnh đạo UBND, chủ tịch UBMTTQ và các hội, đoàn thể, trưởng công an, công chức tư pháp các xã, thị trấn; truyên truyền viên pháp luật cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, phố và các tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở thuộc các xã: Lạc Đạo, Đình Dù, Lạc Hồng, Trưng Trắc, Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được Thạc sĩ Hoàng Thị Lương - Giảng viên Trường Cao đảng cảnh sát nhân dân 1 giới thiệu, phổ biến sự cần thiết ban hành, các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý xử lý những kẻ lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá chế độ xã hội, Nhà nước và làm tổn hại đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam.

Luật CAND (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngày 20/11/2018, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua,Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, riêng các quy định phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng có hiệu lực từ 11/01/2019.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các đại biểu về tầm quan trọng của an ninh mạng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật an ninh mạng, Luật công an nhân dân. Từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.     

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

°
2404 người đang online