Hưng Yên sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11

Đăng ngày 24 - 05 - 2019
100%

Sáng 23/5, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó BTTT tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Văn Lâm,  đồng chí Trần Chu Đức- Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệndự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bật Khánh - PBTHU, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTVHU; lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo và công chức văn hoá các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của BCHTW Đảng khóa 11, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng con người trong tình hình mới đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của nhân dân về xây dựng, phát triển văn hoá, con người được nâng lên, đã tự giác tích cực  tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ; tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; chủ động tiếp thu những giá trị văn hoá tốt đẹp của nhân loại.

Theo đó công tác xây dựng phát triển văn hoá con người trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực: công tác giáo dục đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Năm 2018, toàn tỉnh có  hơn 355 nghìn trên tổng số hơn 390 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 91%. Đến nay, 100% thôn, làng và các khu dân cư xây dựng nghĩa trang nhân dân đồng bộ và xây dựng được hương ước, quy ước, trong đó có nội dung  về nếp sống văn hoá. Môi trường văn hoá từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Việc xây dựng văn hoá trong kinh tế được đẩy mạnh, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời, tạo lập môi trường văn hoá pháp lý, minh bạch, tiến bộ hiện đại để các doanh nghiệp tham gia xây dựng phát triển văn hoá. 

Công tác phát triển công nghiệp văn hoá bước đầu được đầu tư cho phát triển những sản phẩm văn hoá phục vụ du lịch, dịch vụ. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng trang Thông tin đối ngoại để giới thiệu quảng bá về văn hoá, con người Hưng Yên góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư. Năm 2018, tỉnh đón trên 900 nghìn lượt, trong đó có hơn 20 nghìn lượt khách quốc tế tới tham quan du lịch.

Cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích. Hoạt động văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật, triển lãm, biểu diễn, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TƯ Đảng khóa 11, Chương trình hành động 34 của tỉnh uỷ tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong tình hình mới. Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thực tế địa phương. Quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, tôn trọng kỷ cương, tận tuỵ vì nhân dân, vì Tổ quốc…

Nhân dịp này, huyền Văn Lâm có 1 tập thể và 1 cá nhân được tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Tin mới nhất

Học và làm theo Bác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm(17/08/2020 2:21 CH)

Đồng chí Trần Quốc Văn – ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy – bí thư huyện ủy Văn Lâm: Thăm, tặng quà...(25/07/2020 9:49 SA)

Văn Lâm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020 và...(26/06/2020 9:34 SA)

Ban CHQS huyện Văn Lâm: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và một phần ngoài thực...(26/06/2020 9:17 SA)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM: XÉT XỬ LƯU ĐỘNG HAI VỤ ÁN HÌNH SỰ(25/06/2020 9:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá trên địa bàn xã...(08/06/2020 8:58 SA)

°
147 người đang online