Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

Đăng ngày 16 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công văn số 463/STNMT-CCQLĐ Đ ngày 08/5/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ gửi về UBND huyện.

Công văn số 385/UBND-TNMT ngày 16/5/2019

Tin mới nhất

Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ...(23/07/2019 2:35 CH)

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng(23/07/2019 2:34 CH)

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/07/2019 2:33 CH)

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

Văn Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân(31/05/2019 2:30 CH)

Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

°
2025 người đang online