Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh

Đăng ngày 14 - 05 - 2019
100%

UBND huyện Văn Lâm nhận được Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư Khu liên hợp công nghiệp SECOIN-CDT của Công ty Cổ phần công nghiệp SECOIN-CDT

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

  Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

  Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

  Hướng dẫn việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế(27/05/2019 1:39 CH)

  Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm...(16/05/2019 4:09 CH)

  Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh(14/05/2019 4:01 CH)

  Thông báo Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Lâm(18/04/2019 3:49 CH)

  °
  332 người đang online