Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh

Đăng ngày 14 - 05 - 2019
100%

UBND huyện Văn Lâm nhận được Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư Khu liên hợp công nghiệp SECOIN-CDT của Công ty Cổ phần công nghiệp SECOIN-CDT

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Bộ Tư pháp bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật(13/11/2019 9:11 SA)

  Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ...(13/11/2019 9:10 SA)

  Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi(13/11/2019 9:09 SA)

  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(13/11/2019 9:06 SA)

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(13/11/2019 9:05 SA)

  Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao(12/11/2019 9:03 SA)

  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông(12/11/2019 9:02 SA)

  Quy định mới về mạng truyền số liệu chuyên dùng(12/11/2019 4:40 CH)

  °
  2354 người đang online