Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh

Đăng ngày 14 - 05 - 2019
100%

UBND huyện Văn Lâm nhận được Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm để thưc hiện dự án đầu tư Xưởng chế biến lâm sản của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiệp Phát

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Bộ Tư pháp bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật(13/11/2019 9:11 SA)

  Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ...(13/11/2019 9:10 SA)

  Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi(13/11/2019 9:09 SA)

  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(13/11/2019 9:06 SA)

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(13/11/2019 9:05 SA)

  Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao(12/11/2019 9:03 SA)

  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông(12/11/2019 9:02 SA)

  Quy định mới về mạng truyền số liệu chuyên dùng(12/11/2019 4:40 CH)

  °
  2335 người đang online