Công khai việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh

Đăng ngày 14 - 05 - 2019
100%

UBND huyện Văn Lâm nhận được Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi Thông báo số 175/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm để thưc hiện dự án đầu tư Xưởng chế biến lâm sản của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiệp Phát

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng(14/06/2019 4:45 CH)

  Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức(14/06/2019 4:43 CH)

  Về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong việc thanh toán chi phí khám,...(27/05/2019 1:41 CH)

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(27/05/2019 1:40 CH)

  Hướng dẫn việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế(27/05/2019 1:39 CH)

  Về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm...(16/05/2019 4:09 CH)

  Về việc Công khai việc thu hồi Quyết định số 826QĐ-UBND ngày 29/4/2019 của UBND tỉnh(14/05/2019 3:56 CH)

  Thông báo Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Lâm(18/04/2019 3:49 CH)

  °
  365 người đang online