Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Văn Lâm kỳ 2014-2018

Đăng ngày 26 - 02 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/3/2018 về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn huyện Văn Lâm kỳ 2014-2018.

Công bố kèm theo quyết định kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm kỳ 2014-2018.

109/QĐ-UBND ngày 26/02/2019

Phục lục gửi kèm

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp(22/05/2020 4:06 CH)

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(09/05/2020 3:44 CH)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(09/05/2020 3:43 CH)

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(09/05/2020 3:42 CH)

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học(09/05/2020 3:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản(09/05/2020 3:41 CH)

°
911 người đang online