Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Văn Lâm

Đăng ngày 20 - 03 - 2019
100%

Xác định rõ việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 –NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Do đó, Huyện ủy Văn Lâm đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Sau hơn một năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn, bước đầu đã đem lại kết quả quan trọng, bảo đảm theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. 


Trên cơ sở tiếp thu, nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Kế hoạch, Chỉ thị của UBND tỉnh, Huyện ủy Văn Lâm đã ban hành Kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời chỉ đạo, thực hiện rà soát các việc được đề ra trong các nghị quyết.


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc triển khai thực hiện nghị quyết đã tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên. 


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau hơn một năm triển khai, tổ chức thực hiện, đến nay Văn Lâm đã hoàn thành việc bố trí sắp xếp chi hội trưởng chi hội người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ ở các thôn, khu phố; hoàn thành việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học ở các địa phương có hai trường. 


Cụ thể, thị trấn Như Quỳnh sáp nhập Trường mầm non Như Quỳnh A và Trường mầm non Như Quỳnh B thành Trường mầm non Như Quỳnh; sáp nhập Trường tiểu học Như Quỳnh A và Trường tiểu học Như Quỳnh B thành Trường tiểu học Như Quỳnh. Tại xã Lạc Đạo, sáp nhập Trường tiểu học Lạc Đạo A và Trường tiểu học Lạc Đạo B thành Trường tiểu học Lạc Đạo. 


Huyện cũng đã sáp nhập bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường vào Hạt giao thông. Huyện đã chỉ đạo 2 xã gồm Lương Tài và Chỉ Đạo với 17 thôn đã thực hiện xong chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.


Huyện đã thực hiện xong việc bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; thông báo phân công, giới thiệu đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 


Cùng với đó, đến thời điểm này, đội ngũ trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hiện cơ bản bảo đảm theo quy định; đã giải quyết xong 2 trường hợp lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn ở vị trí việc làm công chức.


Cùng với đó, huyện hoàn thành việc rà soát dân số ở các thôn, khu phố  và ở từng xã, thị trấn. Từ đó xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập các thôn, khu phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương.


Riêng đối với Trường THCS chất lượng cao Dương Phúc Tư và Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện, huyện Văn Lâm đang xây dựng đề án chuyển đổi sang mô hình tự chủ về tài chính với lộ trình cụ thể cho từng năm cũng như từng giai đoạn.


Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp trong toàn Đảng bộ huyện. Việc triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm thận trọng, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, chú trọng nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu mỗi cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Gương sáng đảng viên tiêu biểu trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW(14/07/2020 10:43 SA)

  Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa(13/07/2020 9:24 SA)

  Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn(09/07/2020 10:32 SA)

  Trao Quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho các QNCN năm 2020(06/07/2020 4:45 CH)

  Đảng ủy Quân sự huyện Văn Lâm ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(30/06/2020 4:48 CH)

  Ban CHQS Huyện Văn Lâm tổ chức Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn cấp cơ sở năm 2020(30/06/2020 4:46 CH)

  °
  551 người đang online