Văn Lâm xây dựng 300 mô hình dân vận khéo

Đăng ngày 16 - 10 - 2019

Ngày 15.10, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

 

Qua 10 năm huyện Văn Lâm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Từ năm 2009 đến nay, huyện đã xây dựng được 300 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực với những việc làm thiết thực như vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trong ngành giáo dục… 

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động ở mỗi địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Văn Lâm đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Tin mới nhất

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 4:39 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm - Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí...(16/09/2019 2:56 CH)

"Chỉ thị số 40-CT/TW trở thành điểm tựa của tín dụng chính sách xã hội trên quê hương Văn Lâm”(06/08/2019 10:30 SA)

Văn Lâm hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa(17/06/2019 2:26 CH)

Xã Lương Tài tăng cường thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn(12/03/2019 10:43 SA)

Chủ động khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi ở Hưng Yên(05/03/2019 2:31 CH)

Tin liên quan

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 4:39 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm - Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí...(16/09/2019 2:56 CH)

"Chỉ thị số 40-CT/TW trở thành điểm tựa của tín dụng chính sách xã hội trên quê hương Văn Lâm”(06/08/2019 10:30 SA)

Văn Lâm hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa(17/06/2019 2:26 CH)

Xã Lương Tài tăng cường thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn(12/03/2019 10:43 SA)

Chủ động khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi ở Hưng Yên(05/03/2019 2:31 CH)

°
2580 người đang online