Văn Lâm xây dựng 300 mô hình dân vận khéo

Đăng ngày 16 - 10 - 2019

Ngày 15.10, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

 

Qua 10 năm huyện Văn Lâm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Từ năm 2009 đến nay, huyện đã xây dựng được 300 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực với những việc làm thiết thực như vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trong ngành giáo dục… 

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động ở mỗi địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Văn Lâm đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Tin mới nhất

Đồng chí Trần Quốc Văn – UVBTVTU – Bí thư huyện ủy Văn Lâm trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho...(07/11/2019 4:11 CH)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 4:39 CH)

Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình...(30/10/2019 2:51 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm - Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí...(16/09/2019 2:56 CH)

"Chỉ thị số 40-CT/TW trở thành điểm tựa của tín dụng chính sách xã hội trên quê hương Văn Lâm”(06/08/2019 10:30 SA)

Văn Lâm hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa(17/06/2019 2:26 CH)

Tin liên quan

Đồng chí Trần Quốc Văn – UVBTVTU – Bí thư huyện ủy Văn Lâm trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho...(07/11/2019 4:11 CH)

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Văn Lâm(07/11/2019 4:39 CH)

Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình...(30/10/2019 2:51 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm - Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí...(16/09/2019 2:56 CH)

"Chỉ thị số 40-CT/TW trở thành điểm tựa của tín dụng chính sách xã hội trên quê hương Văn Lâm”(06/08/2019 10:30 SA)

Văn Lâm hưởng ứng hạn chế rác thải nhựa(17/06/2019 2:26 CH)

°
1586 người đang online