Văn Lâm: Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 26 - 10 - 2019
100%

Ngày 25.10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 19 quán triệt, triển khai thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản của cấp trên. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm.

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35); Kế hoạch số 185 – KH/TU, ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kế hoạch số 185); quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Kết luận số 55- KL/TW, ngày 15.8.2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Hội nghị cũng nghe dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Theo dự thảo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4.2020, hoàn thành trước ngày 30.6.2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31.8. 2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 19 cũng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2019; thống nhất ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Ban Chấp hành biểu quyết thông qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Văn đề nghị: Cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 185 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các văn bản chỉ đạo của các cấp; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai ở cấp mình; chuẩn bị  tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là về công tác nhân sự… Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tin mới nhất

Công ty sản xuất thiết bị điện nước Phúc Hà tổ chức ngày hội hiến máu(22/02/2020 10:44 SA)

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – chủ tịch UBND huyện – trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch...(13/02/2020 10:22 SA)

Tổ kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc...(07/02/2020 10:24 SA)

Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut...(03/02/2020 10:28 SA)

Đội quản lý thị trường số 4 kiểm tra các hiệu thuốc trên địa bàn huyện(02/02/2020 10:16 SA)

Hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm: Hỗ trợ doanh nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tham...(06/12/2019 2:47 CH)

°
1678 người đang online