Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đăng ngày 08 - 08 - 2018
100%

UBND huyện Văn Lâm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới thị trấn Như Quỳnh và Khu tái định cư phục vụ GPMB đường trục trung tâm huyện lỵ Văn Lâm và nâng cấp mở rộng đường 19 (sau trụ sở Công an huyện) cụ thể như sau:

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(02/10/2018 7:34 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(10/08/2018 8:19 SA)

°
2280 người đang online