Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

UBND xã Việt Hưng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: 38 suất đất tại vị trí quy hoạch số 01 thôn Cự Đình tiếp giáp đường ĐH.16 gần các điểm trung tâm thuận lợi giao thông; vị trí quy hoạch sô 02 thôn Đồng Chung tiếp giáp đường ĐH.16 cụ thể như sau:

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(02/10/2018 7:34 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(08/08/2018 8:16 SA)

°
1302 người đang online