Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019

Đăng ngày 27 - 07 - 2018
100%

Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019.

Theo đó, Quyết định ban hành gần 200 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các Bộ, ngành thực hiện trong năm 2018 - 2019. Trong đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để các Bộ, ngành thực hiện trong các năm 2018 - 2019 gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông; công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ do nước ngoài cấp; nhóm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; đăng ký nhà thầu; đăng ký bên mời thầu; quy trình đấu thầu điện tử; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; đăng ký giá cước viễn thông…

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để các Bộ, ngành thực hiện bao gồm: các thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tiếp nhận lưu học sinh về nước; tuyển chọn và nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài; thủ tục thông báo hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo; đóng cửa mỏ khoáng sản…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành gần 100 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trong năm 2018 - 2019. Trong đó, có gần 40 thủ tục sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trong năm 2018 - 2019 như: Trình báo mất hộ chiếu; khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử; cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; đăng ký giải thể doanh nghiệp…

Ngoài ra còn khoảng gần 60 thủ tục sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trong năm 2018 - 2019, bao gồm các lĩnh vực: Thương mại quốc tế; lưu thông hàng hóa trong nước; giáo dục; thi tuyển; thủ tục đăng ký kinh doanh; lĩnh vực lao động, việc làm; lĩnh vực văn hóa, du lịch;...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trường hợp các Bộ, ngành, địa phương dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 2/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và có số lượng giao dịch lớn.

 

 

Tin mới nhất

Thông báo công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch...(12/03/2019 10:14 SA)

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế(05/03/2019 2:37 CH)

Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ(05/03/2019 2:35 CH)

Quy định về hoạt động triển lãm(05/03/2019 2:34 CH)

Ban hành quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử(04/03/2019 2:33 CH)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND,...(26/02/2019 2:12 CH)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019(22/02/2019 3:18 CH)

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019(22/01/2019 4:03 CH)

°
818 người đang online